Futbal

TJ Družstevník Sklabiná


Vyúčtovanie III. splátka 2019

Zoznam položiek - príloha

1. 2. Režijný materiál a pitný režim- príloha
3. Internet - príloha
4. Registrácie - príloha
5. Voda - STVaK - príloha
6. 7. Režijný materiál a pitný režim -príloha
8. Poplatky SFZ - príloha
9. Internet - príloha
10. Režijný materiál - príloha
11. Režijný materiál - príloha
12. 13. Pitný režim a PHM - príloha
14. Poplatky SFZ - príloha

Vyúčtovanie II. splátka 2019

Zoznam položiek - príloha

1. Registrácie - príloha

2. Internet - príloha

3. Poplatky SFZ - príloha

4. 5. 6. Režijný materiál - príloha

7. Poplatky SFZ - príloha 1    príloha 2

8. C príloha

9. Športové potreby - príloha

10. 11. PHM kosačka a pitný režim - príloha

12. Internet - príloha

13. Režijný materiál - príloha

14. Registrácie - príloha

15. 16. PHM a režijný materiál - príloha

17. Registrácie - príloha

18. 19. Pitný režim a režijný materiál  - príloha


Vyúčtovanie I. splátka 2019

Zoznam položiek - príloha

1. Internet - príloha

2. Poplatky - SFZ - príloha

3. Športove potreby - príloha

4. Voda StVPK- príloha

5. Internet - príloha

6. Prenájom ihriska, 7. Režijný materiál - príloha

8. Poplatky SFZ - príloha

9. Pitný režim, 10. PHM - valcovanie,  11. Režijný  materiál - príloha

12. Režijný materiál - príloha

13. Internet - príloha

14. Režijný materiál - príloha

15. Pitný režim, 16. Režijný materiál - príloha

17. Režijný materiál - príloha

18. Režijný materiál - príloha

19. Režijný materiál - príloha

20. Režijný materiál - príloha

Posledná aktualizácia 15.4.2019