Dokumenty

Civilná ochrana
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami
docx Ako postupovať pri vzniku povodne
docx Ako postupovať pri vzniku požiaru
docx Ako postupovať pri vzniku víchrice
docx Ako postupovať pri úniku nebezpečných chemických látok
docx Ako postupovať pri úniku nebezpečných biologických látok
docx Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok
docx Ako postupovať pri dopravnej nehode spojenej s únikom nebezpečných látok
docx Ako postupovať pri oznámení o uložení bomby, trhaviny, použití nebezpečnej látky a pod.
docx Ako postupovať pri obdržaní podozrivej zásielky (list, balíček...)
docx Ako postupovať pri neoprávnenom použití strelných zbraní (napr. teroristický útok)
docx Ako postupovať pri ochorení zvierat (Epizoócie)
docx Ako postupovať v prípade zemetrasenia
docx Varovanie obyvateľstva
docx Ako postupovať pri samovoľnej evakuácii
docx Čo si vziať do evakuačnej batožiny
docx Prostriedky individuálnej ochrany
docx Ako postupovať pri útoku teroristov
doc Informácia pre verejnosť
Kontrolná činnosť
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie február - jún 2017
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl - december 2017
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január - jún 2018
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl - december 2018
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január-jún 2019
Rozpočet
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Programový rozpočet na rok 2016
xls Programový rozpočet na rok 2016 príjmová časť
xls Návrh rozpočtu rok 2017 príjmová časť
docx Návrh rozpočtu rok 2017 výdavková časť
xlsx Návrh rozpočtu rok 2018
pdf Návrh rozpočtu na rok 2019
pdf Záverečný účet 2018
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materská škola
doc Správne konanie
doc Správne konanie
pdf PHSR 2014-2020
doc VZN Obce Sklabiná č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti
doc VZN 1/2009
doc VZN 2/2009
doc VZN 1/2012
doc VZN 3/2012
doc VZN 1/2013
doc VZN 2/2013
doc VZN 3/2013
doc VZN 4/2013
docx VZN 1/2014
doc VZN o dani z nehnuteľnosti 27.11.2015
docx Informácia o zadávaní podlimitnej koncesie
doc Správne konanie
pdf VZN č. 1/2017 o výške príspevkov v školách a školských zariadenia zriadených Obcou Sklabiná
doc Správne konanie
doc VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku
pdf Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Sklabiná
Verejné obstarávanie
pdf Súťažné podklady Obecné nájomné byty v rozsahu 8 b.j.
pdf Búranie - Budova Pôdorysy
pdf Búranie fotodokumentácia
pdf Búranie lokalizácia stavba v KKM
pdf Búranie obal
pdf Búranie situácia
pdf Búranie sklad pôdorys
pdf Búranie TS
pdf PD nájomné byty 8 b.j. SO 01 Architektúra 03
pdf PD nájomné byty 8 b.j. SO 01 Architektúra 04
pdf PD nájomné byty 8 b.j. SO 01 Architektúra 05
pdf PD nájomné byty 8 b.j. SO 01 Architektúra 06
pdf PD nájomné byty 8 b.j. SO 01 Architektúra 07
pdf PD nájomné byty 8 b.j. SO 01 Architektúra 08
pdf PD nájomné byty 8 b.j. SO 01 Architektúra 09
pdf PD nájomné byty 8 b.j. SO 01 Architektúra 10
pdf PD nájomné byty 8 b.j. SO 01 Architektúra 11
pdf PD nájomné byty 8 b.j. SO 01 Koordinačná situácia
pdf PD nájomné byty 8 b.j. SO 01 Situácia širšie vzťahy
pdf PD nájomné byty 8 b.j. SO 01 TS DSP
pdf PD nájomné byty 8 b.j. Elektro 1 NP - OP
pdf PD nájomné byty 8 b.j. Elektro 1 NP - SO
pdf PD nájomné byty 8 b.j. Elektro 1 NP - ZO
pdf PD nájomné byty 8 b.j. Elektro BL strecha
pdf PD nájomné byty 8 b.j. Elektro BL základy
pdf PD nájomné byty 8 b.j. Elektro RB
pdf PD nájomné byty 8 b.j. Elektro TS 17105EI
pdf PD nájomné byty 8 b.j. Plyn pôdorys SO 01 A
pdf PD nájomné byty 8 b.j. Plyn pôdorys SO 02 B
pdf PD nájomné byty 8 b.j. Plyn Axonometria SO 01 A
pdf PD nájomné byty 8 b.j. Plyn Axonometria SO 02 B
pdf PD nájomné byty 8 b.j. Plyn Obal plynoinštalácia NB Sklabiná
pdf PD nájomné byty 8 b.j. Plyn TS plynoinštalácia NB Sklabiná 12-2017
pdf PD nájomné byty 8 b.j. PO 1. Situácia
pdf PD nájomné byty 8 b.j. PO 2.1. Legenda
pdf PD nájomné byty 8 b.j. PO 2.2. Pôdorys
pdf PD nájomné byty 8 b.j. PO 3. Rez
pdf PD nájomné byty 8 b.j. PO Obal PBS
pdf PD nájomné byty 8 b.j. PO Text PBS NB
pdf PD nájomné byty 8 b.j. Statika NB Sklabiná SV
pdf PD nájomné byty 8 b.j. UK TS UK
pdf PD nájomné byty 8 b.j. UK 01
pdf PD nájomné byty 8 b.j. ZTI TS
pdf PD nájomné byty 8 b.j. ZTI 01
pdf PD nájomné byty 8 b.j. ZTI 02
pdf SO 02 Vodovodné prípojky 1. Koordinačná situácia
pdf SO 02 Vodovodné prípojky 2. Pozdlžny profil
pdf SO 02 Vodovodné prípojky 3. Priečny rez vodovodná prípojka
pdf SO 02 Vodovodné prípojky 4. Technická správa
pdf SO 02 Vodovodné prípojky 5. Vodomerná šachta
pdf SO 03 Kanalizačné prípojky 1. Kontrolná šachta
pdf SO 03 Kanalizačné prípojky 2. Koordinačná situácia
pdf SO 03 Kanalizačné prípojky 3. Pozdlžny profil
pdf SO 03 Kanalizačné prípojky 4. Priečny rez - kanalizačná prípojka
pdf SO 03 Kanalizačné prípojky 5. revízna šachta
pdf SO 03 Kanalizačné prípojky 6. TS kanalizačná prípojka SP
pdf SO 04 Elektrické prípojky 1. REP
pdf SO 04 Elektrické prípojky 2. Situácia Ep
pdf SO 04 Elektrické prípojky 3. TS 17105 Ep
pdf SO 05 NTL Plynovod 1. Situácia
pdf SO 05 NTL Plynovod 2. Rez výkopom
pdf SO 05 NTL Plynovod 3. Obal NTL
pdf SO 05 NTL Plynovod 4. TS NTL vonkajší plynovod NB
pdf SO 06 Spevnené plochy 1. Koordinačná situácia
pdf SO 06 Spevnené plochy 2. Pozdlžny profil vjazdu
pdf SO 06 Spevnené plochy 3. TS spevnené plochy
pdf SO 07 Sadové úpravy 1. Koordinačná situácia
pdf SO 07 Sadové úpravy 2. TS sadové úpravy
xls Výkaz výmer SO 01 A Náj.byty 4bj. Elektro 1. VV 17105 EI
xls Výkaz výmer SO 01 A Náj.byty 4bj. Elektro 1. VV 17105 Ep
xls Výkaz výmer SO 01 A Náj.byty 4bj. UK 1. 102-(1024) Zadanie
xls Výkz výmer SO a01 A Náj.byty 4bj. ZTI - Kanalizácia - 102 - (1021) Zadanie
xls Výkz výmer SO a01 A Náj.byty 4bj. Zadanie
xls Výkz výmer SO 01 B Náj.byty 4bj. Elektro 1. VV 17105 EI
xls Výkz výmer SO 01 B Náj.byty 4bj. Elektro 2. VV 17105 Ep
xls Výkaz výmer SO 01 B Náj.byty 4bj. UK 1. 102-(1024) Zadanie
xls Výkz výmer SO 01 B Náj.byty 4bj. ZTI - Kanalizácia - 102 - (1021) Zadanie
xls Výkz výmer SO 01 A Náj.byty 4bj. ZTI - plynoinštalácia- 102 - (1025) Zadanie
xls Výkz výmer SO 01 A Náj.byty 4bj. ZTI - Vodovod- 102 - (1022) Zadanie
xls Výkaz výmer SO 01 A Náj.byty 4bj. 101 - 101 Zadanie
xls Výkaz výmer SO 01 B Náj.byty 4bj. kanalizácia 102-(1021) Zadanie
xls Výkaz výmer SO 01 B Náj.byty 4bj. Plynoinštalácia 102-(1025) Zadanie
xls Výkaz výmer SO 01 B Náj.byty 4bj. Vodovod 102-(1022) Zadanie
xls Výkaz výmer SO 01 B Náj.byty 4bj. 101-(101) Zadanie
xls Výkaz výmer SO 02 Vodovodné prípojky 104 Zadanie
xls Výkaz výmer SO 03 Kanalizačné prípojky - 105 Zadanie
xls Výkaz výmer SO 04 Elektrické prípojky VV 170105 Ep
xls Výkaz výmer SO 05 Plynové prípojky 1055 Zadanie
xls Výkaz výmer SO 06, SO 07 Spevnené plochy a Sad.úpravy 103 Zadanie
xls Výkaz výmer REKAPITULÁCIA VV