COVID19 - Koronavírus

Koronavírus - oznamy, informácie, opatrenia ....


Nové opatrenia Vlády SR  účinné od stredy 3. marca 2021 nájdete tu ....


Informácia pre občanov

na plošné testovanie COVID 19

        Obec Sklabiná oznamuje, že do každej domácnosti bude doručená pozvánka na plošné testovania COVID 19, ktoré sa uskutoční v dňoch 23.01.2021 až 24.01.2021.

         Každá domácnosť bude mať určený čas, počas ktorého sa môže dostaviť na testovanie. V prípade, že Vám  uvedený čas z vážnych dôvodov nebude vyhovovať, žiadame o oznámenie na Obecný úrad v Sklabinej, číslo telefónu: 047/4514140.

         Testovanie je určené pre osoby, ktoré dovŕšili vek 15 rokov do 65 rokov. Testovanie uvedenej vekovej skupiny je dobrovoľné.

         Upozorňujeme, že k testovaniu je potrebné si priniesť občiansky preukaz.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať miestnym rozhlasom.Celonárodné testovanie na ochorenie COVID 19- Informácia pre občanov


Druhá vlna - Opatrenia od 24.10.2020 nájdete tu ...


Pomáhame ľuďom ÚPSVR Veľký Krtíš

Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom

Prostredníctvom mailovej adresy pomahameludom.vk@upsvr.gov.sk môžete požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19. Informácie, ako žiadosť podať získate na stránke www.pomahameludom.sk.
Letáky s radami a odporúčaniami pre seniorov.

Cieľom je zabezpečiť čo možno najväčšiu informovanosť seniorov, aby nenaleteli rôznym podvodným praktikám.

Leták v Slovenskom jazyku príloha
Leták v Maďarskom jazyku príloha- Informácie o mimoriadnej zmene CP v autobusovej doprave od 2.4.2020

 Odkaz na webovú stránku https://www.bbsk.sk/sobotaplus -  kde sú zverejnené všetky cestovné poriadky režimu „Sobota Plus“ oboch dopravcov.

Výber CP pre náš okres:

610401 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Horné Strháre-Veľký Lom

610402 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Horný Tisovník-Zvolen-Banská Bystrica

610403 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Závada-Lučenec

610404 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Dolná Strehová-Lučenec

610405 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Bušince-Lučenec

610406 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Bušince-Vrbovka

610407 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Želovce-Kováčovce

610408 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Obeckov-Horné Plachtince

610409 Modrý Kameň-Veĺký Krtíš-Slovenské Ďarmoty-Šahy

610410 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Slovenské Ďarmoty-Čebovce-Vinica

610411 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Čebovce-Opatovská Nová Ves-Šahy

610412 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Vinica-Šahy

610413 Veľký Krtíš-Modrý Kameň/Krupina-Zvolen-Banská Bystrica

610414 Čelovce-Hrušov-Vinica-ŠahyPhDr. Kotorová Mária, Vedúca odd. epidemiológie RÚVZ Veľký Krtíš

Čo robiť a nerobiť v karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19. A kto má výnimku?  príloha ..


Združenie miest o obci

Pomáhame členským mestám a obciam

V súvislosti s najaktuálnejšou témou týchto dní a týždňov sme pre užívateľov našej stránky pripravili v spolupráci so spoločnosťou AFINES GROUP j.s.a. takzvaného ChatBot-a. Ide o modernú konverzačnú platformu na získavanie potrebných informácií, ktoré sú komplexne sústredené na jednom mieste. ChatBot vám odpovedá podľa vami zadaných požiadaviek. Pozriete si témy, o ktorých sa chcete dozvedieť viac. Koronavírus – ochorenie COVID-19 vo faktoch a aktuálne. Informácie nájdete na adrese : http://koronavirus.mojeslovensko.sk


Policajný zbor Veľký Krtíš

- Upozornenie pre mesta a obce príloha ...


ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- Opatrenie číslo: OLP1259512020  Bratislava 15.03.2020
 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného   zdravia  (uzatváranie všetkých maloobchodných prevádzok a zákaz prítomnosti verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením)  príloha ...

- Režimové opatrenia HH SR pri ohrození verejného zdravia príloha ...

- Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 príloha ...

- Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe príloha ....

- Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia príloha ...


- ČO ROBIŤ, AK CESTUJETE Z OBLASTÍ NÁKAZY NOVÝM KORONAVÍRUSOM A OBJAVÍ SA U VÁS TEPLOTA, KAŠEĽ ALEBO DÝCHAVIČNOSŤ?  príloha ....

- Odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov  príloha ....


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny :

- Informácie v súvislosti s nariadeniami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu Ústredia práce, sociálnych vecí  sú uvedené v prílohe .... 

- Ďalšie informácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nájdete na oficiálnej web stránke Úradu práce, sociálnych vecí  a rodiny Veľký Krtíš.