COVID19 - Koronavírus

Koronavírus - oznamy, informácie, opatrenia ....


Pomáhame ľuďom ÚPSVR Veľký Krtíš

Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom

Prostredníctvom mailovej adresy pomahameludom.vk@upsvr.gov.sk môžete požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19. Informácie, ako žiadosť podať získate na stránke www.pomahameludom.sk.
Letáky s radami a odporúčaniami pre seniorov.

Cieľom je zabezpečiť čo možno najväčšiu informovanosť seniorov, aby nenaleteli rôznym podvodným praktikám.

Leták v Slovenskom jazyku príloha
Leták v Maďarskom jazyku príloha- Informácie o mimoriadnej zmene CP v autobusovej doprave od 2.4.2020

 Odkaz na webovú stránku https://www.bbsk.sk/sobotaplus -  kde sú zverejnené všetky cestovné poriadky režimu „Sobota Plus“ oboch dopravcov.

Výber CP pre náš okres:

610401 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Horné Strháre-Veľký Lom

610402 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Horný Tisovník-Zvolen-Banská Bystrica

610403 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Závada-Lučenec

610404 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Dolná Strehová-Lučenec

610405 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Bušince-Lučenec

610406 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Bušince-Vrbovka

610407 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Želovce-Kováčovce

610408 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Obeckov-Horné Plachtince

610409 Modrý Kameň-Veĺký Krtíš-Slovenské Ďarmoty-Šahy

610410 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Slovenské Ďarmoty-Čebovce-Vinica

610411 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Čebovce-Opatovská Nová Ves-Šahy

610412 Modrý Kameň-Veľký Krtíš-Vinica-Šahy

610413 Veľký Krtíš-Modrý Kameň/Krupina-Zvolen-Banská Bystrica

610414 Čelovce-Hrušov-Vinica-ŠahyPhDr. Kotorová Mária, Vedúca odd. epidemiológie RÚVZ Veľký Krtíš

Čo robiť a nerobiť v karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19. A kto má výnimku?  príloha ..


Združenie miest o obci

Pomáhame členským mestám a obciam

V súvislosti s najaktuálnejšou témou týchto dní a týždňov sme pre užívateľov našej stránky pripravili v spolupráci so spoločnosťou AFINES GROUP j.s.a. takzvaného ChatBot-a. Ide o modernú konverzačnú platformu na získavanie potrebných informácií, ktoré sú komplexne sústredené na jednom mieste. ChatBot vám odpovedá podľa vami zadaných požiadaviek. Pozriete si témy, o ktorých sa chcete dozvedieť viac. Koronavírus – ochorenie COVID-19 vo faktoch a aktuálne. Informácie nájdete na adrese : http://koronavirus.mojeslovensko.sk


Policajný zbor Veľký Krtíš

- Upozornenie pre mesta a obce príloha ...


ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- Opatrenie číslo: OLP1259512020  Bratislava 15.03.2020
 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného   zdravia  (uzatváranie všetkých maloobchodných prevádzok a zákaz prítomnosti verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením)  príloha ...

- Režimové opatrenia HH SR pri ohrození verejného zdravia príloha ...

- Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 príloha ...

- Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe príloha ....

- Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia príloha ...


- ČO ROBIŤ, AK CESTUJETE Z OBLASTÍ NÁKAZY NOVÝM KORONAVÍRUSOM A OBJAVÍ SA U VÁS TEPLOTA, KAŠEĽ ALEBO DÝCHAVIČNOSŤ?  príloha ....

- Odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov  príloha ....


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny :

- Informácie v súvislosti s nariadeniami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu Ústredia práce, sociálnych vecí  sú uvedené v prílohe .... 

- Ďalšie informácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nájdete na oficiálnej web stránke Úradu práce, sociálnych vecí  a rodiny Veľký Krtíš.