Aktuality


  - Tlačová správa z  13. apríla 2021
Samospráva začala s prípravou na asistované sčítanie

  - Tlačová správa z  29. marca 2021

  - Tlačová správa z  15. marca 2021

  - Tlačová správa z  08. marca 2021Nové opatrenia Vlády SR  účinné od stredy 3. marca 2021 nájdete tu ....


Bioplynová stanica Sklabiná – rozšírenie materiálovej základne

Materiály na vyjadrenie občanov :

Príloha č.1     Príloha č.2    Príloha č.3  príloha č.4   Príloha č.5


  - Tlačová správa z 20. januára 2021


Informácia pre občanov

na plošné testovanie COVID 19

        Obec Sklabiná oznamuje, že do každej domácnosti bude doručená pozvánka na plošné testovania COVID 19, ktoré sa uskutoční v dňoch 23.01.2021 až 24.01.2021.

         Každá domácnosť bude mať určený čas, počas ktorého sa môže dostaviť na testovanie. V prípade, že Vám  uvedený čas z vážnych dôvodov nebude vyhovovať, žiadame o oznámenie na Obecný úrad v Sklabinej, číslo telefónu: 047/4514140.

         Testovanie je určené pre osoby, ktoré dovŕšili vek 15 rokov do 65 rokov. Testovanie uvedenej vekovej skupiny je dobrovoľné.

         Upozorňujeme, že k testovaniu je potrebné si priniesť občiansky preukaz.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať miestnym rozhlasom.


Nákup poukazov na vývoz tuhého komunálneho odpadu
                         

Číslo účtu:  SK03 0200 0000 0000 0062 0402


  - Tlačová správa zo 19. októbra 2020


 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon
 do 30. októbra 2020 ...

  - Tlačová správa zo 16. septembra 2020

  - Tlačová správa z 3. augusta 2020


  - Rozpis lektorských služieb za obdobie od 19. júla 2020 do 24. decembra 2020 nájdete tu ...


Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení
materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ)


     ROZBOR VODY zistite kvalitu svojej vody


Vyhlásenie dobrovoľnej miestnej zbierky

Obec Sklabiná vyhlasuje dobrovoľnú miestnu zbierku na pomoc rodinám z bytového domu
č. 185, ktorým dňa 08.05.2020 požiar spôsobil vyhorenie veľkej časti bytového domu
súpisné číslo 185

Zbierka je zameraná na opravu strechy, kde hrozí riziko spadnutiaFotky zo 4. obecného reprezentačného plesu v Sklabinej


  - Rozpis lektorských služieb za obdobie od 9. februára 2020 do 12. júla 2020 nájdete tu ...


Pozvánka na 4. obecný reprezentačný ples


PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020
Vyhlásenie volieb

Informácie pre voliča

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán - Informácie

E-mail:  ousklabina@pobox.sk

na doručenie žiadosti o voľbu poštou

- na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

- na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu


Posedenie seniorov pri príležitosti
"Mesiaca úcty k starším"

      Posedenie otvorila príhovorom k prítomným, starostka obce Bc. Marta Kálovcová. Posedenie ďalej pokračovalo programom vystúpenia detí z MŠ a ZŠ Sklabiná. Následne pokračovalo pohostenie a boli rozdané darčeky, ktoré pripravil Obecný úrad Sklabiná ...
 
    

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
želajú zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

Fotky zo stretnutia nájdete tu ....Pozvánka na Deň obce Sklabiná

OZNÁMENIE !!!

Oznamujeme že sa začiatok vystúpenia skupiny Mafia Corner
posúva zo 17:00 na 16:30


pre zväčšenie klikni na obrázok

  - Rozpis (oprava č.2) lektorských služieb za obdobie od 28. apríla 2019 do 22. septembra 2019 nájdete tu ...

Pozvánka na Veľkonočnú diskotéku


Pozvánka na akciu
„Vyčistime si lesík smerom na rybník“


  - Rozpis lektorských služieb za obdobie od 24. marca 2019 do 4. augusta 2019 nájdete tu ...

         Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

 
Informácie pre voliča nájdete tu ..
+++

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

***
Ďalšie informácie k voľbám do Europského parlamentu na územi Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
http://www.minv.sk/?volby-ep

 
Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča nájdete tu ..
+++

- na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

***
Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-prezidentsr


Pozvánka na 3. obecný reprezentačný ples

Mikuláš v kulturnom dome v  SklabinejOstatné fotky zo stretnutia detí s Mikulášom nájdete tu ..


Upovedomenie o začatí konania

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

List z Ministerstva životného prostredia SR - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
Strany:  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Výsledky komunálnych volieb 2018 nájdete tu  - Rozpis lektorských služieb za obdobie od 11. novembra 2018 do 17. marca 2019 nájdete tu ...

Dobrovoľná miestna zbierka pre rodinu Dudášovú

bola ukončená

Nazbierané príspevky boli vložené na účet rodiny zasiahnutej požiarom

Celkový zoznam príspevkov nájdete tu

********
Vyhlásenie dobrovoľnej miestnej zbierky

  klikni na obrázok pre zväčšenie


Pozvánka na 2. obecný reprezentačný plesPlagát na stiahnutie a tlač ....

7.12.2017 Mikulášsky večierok pre Sklabinské deti

Ostatné fotky z Mikulášskeho večierka nájdete v tomto albume

16.11.2017 Uvítanie detí do životaAlbum fotiek z Uvítania detí do života ...

28.10.2017 Úcta k starším                            Ďalľšie fotky nájdete v albume tu ....

  - Rozpis lektorských služieb za obdobie od 24. septembra 2017 do 21. januára 2018 nájdete tu ...
Obnovenie družby s obcou Sklabiňa
V decembri 2016 bolo obecným zastupiteľstvom schválené obnovenie družby s obcou Sklabiňa.

18. a 19. augusta obec Sklabiňa oslavovala 775. výročie prvej písomnej zmienky o obci
Na tejto oslave sa 19.8.2017 zúčastnila starostka našej obce Bc. Marta Kálovcová                                OZNÁMENIE
 o zbere triedeného odpadu SKLA a jedlých olejov nájdete tu ....

  - Rozpis lektorských služieb za obdobie od 21. mája 2017 do 17. septembra 2017 nájdete tu ...

   
NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!
EŠTE STÁLE NEVITE, ČO KAM PATRÍ ?
ZOPÁR RÁD, AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD
nájdete tu ...

 


   
Vývoz odpadu
Harmonogram vývozu triedeného odpadu
pre rok 2017 nájdete tu

 


 


 
Vývoz odpadu
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu,
plastov a biologicky rozložiteľného odpadu
na ROK 2017 nájdete tu.

 


7.12.2016 Mikuláš 2016


všetky fotky z Mikulášskeho večierka si môžete pozrieť tu ...


22.10.2016 Úcta k starším 2016


Album fotiek Úcta k starším - Sklabiná 2016, nájdete tu ...  

9.10.2016 Poďakovanie za úrodu


Album fotiek Poďakovanie za úrodu - Sklabiná 2016, nájdete tu ...  


 

- 27.8.2016 sa uskutočnilo podujatie Deň obce Sklabiná. Podujatie otvorila príhovorom starostka obce Bc. Marta Kálovcová. Nasledoval koncert Jadranky Handlovskej, Adriány Habrdovej a Stana Vitáloša. Návštevníkom, ktorí prišli v hojnom počte, sa podával guľáš. Na ihrisku sa odohral futbalový zápas medzi občanmi Sklabinej. Po zápase sa žrebovala tombola. Potom pokračovala zábava s DJ do neskorých hodín ... 


 
   


Galériu fotiek z podujatia Deň obce Sklabiná 2016 môžete pozrieť tu ...


  - Základné informácie o lekároch v našom okolí. Priame kontakty na lekárov a pohotovosť ...  nájdete tu

- Fotky zo športového dňa zdravotne postihnutých občanov ktorý
  sa konal v  sobotu 28.5.2016   nájdete tu ...


- 5.12.2015 V kultúrnom dome sa konalo stretnutie sklabinských detí s Mikulášom, pri ktorom Mikuláš deťom rozdával darčeky. Detí a ich rodičov privítala starostka obce Bc. Marta Kálovcová 

   

   

Ďalšie fotky zo stretnutia s Mikulášom nájdete tu...

Video prezentáciu fotiek s hudbou zo stretnutia s Mikulášom nájdete tu ...- 29.11.2015 Pri príležitosti 1. Adventnej nedele, sklabinský Pán farár Ondrej Šmidriak požehnal Adventný veniec v strede obce, ktorý dal urobiť Obecný úrad a ozdobili ho deti z Materskej školy. 

 

1. Adventná nedeľa - požehnanie Adventného venca

   

Finalizácia vonkajších prác na novej bytovke

   

Búranie ...


- 23.10.2015 V Kultúrnom dome sa konalo posedenie so Sklabinskými občanmi  staršími ako 60 rokov pri príležitosti mesiaca "Úcty k starším".


 


                 

     
Výstavba nájomných bytov za Obecným úradom

          

     
                          


    Kamerový systém
Začiatkom októbra sa v obci začne stavať kamerový systém.
23.10.2015  Prvé kamery sú namontované. Foto ...


    TJ Družstevník Sklabiná
Aj tohto roku bude TJ Družstevník Sklabiná hráť v V. lige - D.
Rozpis zápasov a výsledky na sezónu 2015/2016 nájdete v článku.

 

 

 


Nájomný bytový dom  13BJ

V mesiaci február 2015 sa v obci Sklabiná dal do užívania nájomný bytový dom 13 bj, ktorý slúži najmä pre mladšiu generáciu. S bývaním sú spokojní. Sú iniciatívni o čom svedčia i brigády, ktoré si zorganizovali. Počas brigád si zveľadili svoje okolie a to výsadbou stromčekov a rôznych kvetín.

 
                     Počasie Sklabiná (okres Veľký Krtíš) - Svieti.com


Posledná aktualizácia: 27.8.2017