MAS IKN

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

IPEĽSKÁ KOTLINA - NOVOHRAD


Občianske združenie Ipeľská kotlina - Novohrad bolo založené 19.2.2015 – registrácia stanov prebehla dňa 27.3.2015. Cieľom združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu v oblasti regionálneho rozvoja s dôrazom na prípravu regiónu na prístup LEADER a jeho využitie pre koordinovaný rozvoj daného územia na princípe verejno-súkromného partnerstva.


Obce zahrnuté do územia MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad: Bátorová, Bušince, Čeláre, Glabušovce, Chrastince, Kiarov, Koláre, Kováčovce, Lesenice, Nenince, Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves, Sklabiná, Slovenské Ďarmoty, Vrbovka, Záhorce, Zombor, Želovce.

 


OZNÁMENIA

-  21.8.2019   MAS Ipeľská Kotlina - Novohrad sa v dňoch 24 - 25.8.2019 zúčastní výstavy Agrokomplex, kde bude spolu s remeselnými výrobcami "regionálnej značky Novohrad" reprezentovať územie MAS.

MAS Ipeľská Kotlina - Novohrad  nájdete  v interaktívnom pavilóne F pod názvom "Spoločne rozvíjame vidiek", ktorý zaujímavou i hravou formou prezentuje rôzne oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka.