Voľby

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020
Vyhlásenie volieb

Informácie pre voliča

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán - Informácie

E-mail:  ousklabina@pobox.sk

na doručenie žiadosti o voľbu poštou

- na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

- na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Výsledky komunálnych volieb 2018 nájdete tu
Oficiálna zápisnica z komunálnych volieb


Informácie pre voliča nájdete tu ...

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obci nájdete tu ...

Oznámenie o počte obyvateľov nájdete tu ...

Organizačno - technické zabezpečenie volieb nájdete tu ...

Menovací dekrét zapisovateľa  nájdete tu ...


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE nájdete tu ...

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA nájdete tu ...
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradnícka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: ousklabina@pobox.sk