Odpadové hospodárstvo

ENVI-PAK  poďakovanie za spoluprácu : nájdete tu .....

Certifikát za rok 2018 nájdete tu ...


 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018: nájdete tu ...

   
Vývoz triedeného odpadu
Harmonogram vývozu triedeného odpadu
pre rok 2018 nájdete tu

 


 


 
Vývoz komunálneho odpadu
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu
a biologicky rozložiteľného odpadu pre rok 2018 nájdete tu.

 


Vzdelávací materiál na podporu správneho triedenia odpadu                                           pre viac informácií klikni na obrázok

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.