Základná Škola bez PS

Základná Škola v Sklabinej bez právnej subjektivity

Zainteresovaný :

 Mgr. Mária Pavlovová    riaditeľka 
 Mgr. Elena Kaziová  učiteľka
 Danica Kniesnerová  učiteľka a vychovávateľka