Komisie obce Sklabiná

Komisie pre volebné obdobie 2018 - 2022

Finančno-rozpočtová komisia
   
1.  Ing. Nemec Ján 
predseda komisie poslanec
2.  Ing. Lajko Jozef
člen komisie zástupca obce
3.  Lachká Beáta
člen komisie zástupca obce
Komisia ochrany verejného poriadku
   
1.
 JUDr. Vladovič Márius
 predseda komisie  poslanec
2.  Varga Jozef   člen komisie  poslanec
3.
 Varga Miroslav
 člen komisie  poslanec
Komisia školstva, kultúry, telovýchovy a sociálnych vecí    
1.
 PhDr. Havrilová Dana
 predseda komisie  poslanec
2.  Vargová Katarína
 členka komisie zástupca obce
3.  Bc. Šimkovičová Eva
 členka komisie zástupca obce
Komisia výstavby a územného plánovania, CO    
1.  Kucej Jozef
 predseda komisie poslanec
2.
 Lauko Dušan
 člen komisie poslanec
3.  Gerbáč Dušan
 člen komisie zástupca obce
4.  Kazi Ivan
 člen komisie zástupca obce
5.  Ing. Dudok Ladislav
 člen komisie zástupca obce
Komisia pre bytovú politiku

   
1.  JUDr. Vladovič Márius  predseda komisie poslanec
2.  Varga Jozef  člen komisie poslanec
3.  Kucej Jozef  člen komisie poslanec
4.  Varga Miroslav  člen komisie poslanec
5.  Koška Michal  člen komisie zástupca obce