Kontrolór obce Sklabiná

Kontrolór obce Sklabiná

 Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl-december 2018 nájdete tu.

 Kontrolór obce Sklabiná:  Ing. Slavomír Čerpák