Kontrolór obce Sklabiná

Kontrolór obce Sklabiná


Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl-december 2018 nájdete tu.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január-jún 2019 nájdete tu..

Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl-december 2019 nájdete tu...

Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január-jún 2020 nájdete tu ...

Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl-december 2020 nájdete tu ...

Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január-jún 2021 nájdete tu ...

Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl-december 2021 nájdete tu ...

 Kontrolór obce Sklabiná:  Ing. Slavomír Čerpák