Kontrolór obce Sklabiná

Kontrolór obce Sklabiná

 Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl-december 2018 nájdete tu.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január-jún 2019 nájdete tu..

 Kontrolór obce Sklabiná:  Ing. Slavomír Čerpák