Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

ČLENOVIA

1.  PhDr. Dušan Vladovič – zástupca starostu
2.  Ing. Ján Nemec – poslanec
3.  PhDr. Dana Havrilová  – poslankyňa
4.  Bc. Iveta Tuhárska – poslankyňa
5.  Jozef Varga – poslanec
6.  Dušan Gerbáč  – poslanec
7.
 JUDr. Márius Vladovič – poslanec