Objednávky

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
pdf Objednávka projektová dokumentácia Obecná cesta pre chodcov Sklabiná K.ING VK s.r.o.